ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ទទួលពាក្យរាល់ម៉ោងធ្វើការ។ អ្នកមកមុននឹងទទួលបានឱកាសមុន សូមធ្វើការទាក់ទងមកកាន់ក្រុមហ៊ុនយើងដើម្បីទទួលបានពត៌មានបន្ថែម សូមអរគុណ !ពត៌មានថ្មីៗ

...

ផ្សាយថ្ងៃទី: 2017-09-07 12:49:06 425

ក្...

ទម្រង់ពាក្យចុះឈ្មោះធ្វើកម្មសិក្សាការីអាចទាយយកបានខាងក្រោមនេះ
ឯកសារសម្រាប់ការចុះឈ្មោះធ្វើជាកម្មសិក្សាការីបច្ចេកទេស

 ទាញយក​ឯកសារចុះឈ្មោះទីនេះ  ចុចទីនេះ 

បេក្ខជនត្រូវមាន:

   អាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំ ដល់ ៣៤ឆ្នាំ

   អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

   សៀវភៅគ្រួសារ

   សំបុត្រកំណើត

   រូបថត ៣សន្លឹក (៣ ស.ម × ៤ ស.ម)

   ប្រាក់កក់២០ដុលា្លរអាមេរិក សម្រាប់ការប្រលងនិងសម្ភាសន៍ (ប្រាក់នេះនឹងប្រគល់ជូនបេក្ខជនវិញបន្ទាប់ពីការប្រលងនិងសម្ភាសន៍បានបញ្ចប់ទោះបីជាជាប់ឬធ្លាក់ ប៉ុន្តែក្នុងករណីបេក្ខជនបោះបង់មិនចូលរួមការប្រលងឬសម្ភាសន៍ ប្រាក់នេះមិនប្រគល់ជូនវិញទេ)។
ឯកសារចាំបាច់ត្រូវមាន
អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
សៀវភៅគ្រួសារ
សៀវភៅគ្រួសារអចិន្ត្រៃយ៍


: ផ្ទះលេខ ២២២, ផ្លូវ២០០៦, សង្កាត់កាកាប, ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ

: (៨៥៥)២៣-៩៩៥-០៧២ (ភាសាជប៉ុន)

: (៨៥៥)២៣-៩៩៥-០៧៤ (ភាសាខ្មែរ)

: (៨៨៥)២៣-៨៩០-៤២៧ (ភាសាខ្មែរ)

: (៨៨៥)២៣-៨៩០-៣១៤ (ភាសាខ្មែរ)

: info@keikei-cambodia.com

: ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ : ៨:០០​ ព្រឹក - ៥:៣០ ល្ងាច