កំពុងស្វែងរកកម្មសិក្សាបច្ចេកទេសនៅប្រទេសជប៉ុនមែនទេ ? ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកកញ្ញា  អ៊ុង ទិត្យាសុវណ្ណារ៉ុប

តួនាទី :នាយកប្រតិបត្តិ

អ៊ីម៉ែល: info@keikei-cambodia.com

ថ្ងៃបង្កើតក្រុមហ៊ុន : ថ្ងៃទី ២១ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ ២០១៣

ទទួលស្គាល់ជា:ក្រុមហ៊ុនឯកជន


បេសកកម្ម


 ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំផ្តល់នូវបរិយាកាសការងារយ៉ាងល្អប្រសើរ ដែលផ្តល់នូវគុណប្រយោជន៍ជាច្រើនរវាង អតិថិជន និងដៃគូសហការណ៍ និងកម្មសិក្សាការីបច្ចេកទេស ពួកយើងបង្កើតនូវបរិយាកាសការងារដែលផ្តល់មកនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនរវាងអតិថិជនដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងកម្មសិក្សាការីបច្ចេកទេស ក្នុងគោលបំណង ដើម្បីទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងទូលំទូលាយនៃសង្គម និងបង្កើនការអភិវឌ្ឍន៍។


គុណតម្លៃ


  • សុច្ចរិតភាព៖ សម្រេចនូវលទ្ធផលដ៏ល្អដោយរក្សាខ្ជាប់នូវភាពស្មោះត្រង់ និងភក្តីភាពចំពោះអតិថិជន ដៃគូពាណិជកម្ម កម្មសិក្សាការីបច្ចេកទេស ព្រមទាំងសមាជិកទាំងអស់របស់យើង។
  • ការប្តេជ្ញា៖ ធានានូវគុណភាពសេវាកម្ម និង ការបំពេញការងារ ដោយភាពពេញចិត្ត តាំងពីពេលចាប់ផ្តើមរហូតដល់ចុងបញ្ចប់។
  • ការឆ្លើយតប៖ ស្វែងយល់ និងឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមរយៈការទំនាក់ទំនងដោយបើកចំហជាមួយអតិថិជន ដៃគូពាណិជកម្ម និងកម្មសិក្សាការីបច្ចេកទេស។
  • ក្រុមការងារ៖ សម្រេចបាននូវទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អដោយ ធ្វើការចែករំលែកនូវគោលបំណង ទស្សនៈ និងតម្លៃជាមួយនឹងក្រុមរបស់យើង។
  • ភាពជឿជាក់៖ កសាងស្មារតីនៃភាពជឿជាក់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅដោយទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ទៅភាពទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង។ចក្ខុវិស័យ


  • យើងទទួលយកនូវការផ្លាស់ប្តូរ ដើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការរបស់អតិថជន ដែគូពាណិជកម្ម ព្រមជាមួយនិងកម្មសិក្សាការីបច្ចេកទេស។
  • ពួកយើងរក្សាទុកនូវសេចក្តីដឹងគុណចំពោះ អតិថជន ដែគូពាណិជកម្ម ព្រមជាមួយនិងកម្មសិក្សាការីបច្ចេកទេស ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា បានផ្តល់នូវការសហប្រតិបត្តការណ៍ដ៏ល្អនៅក្នុងបរិយាកាសការងារ។
  • ពួកយើងចែករំលែកនូវវាសនារួមគ្នាជាមួយនឹងអតិថជន ដៃគូពាណិជកម្ម ព្រមជាមួយនិងកម្មសិក្សាការីបច្ចេកទេស របស់យើង ក្នុងគោលបំណងដើម្បីទទួលបាននូវភាពជោគជ័យ និងស្ថេរភាព។
  • ជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺឱកាសថ្មីមួយសម្រាប់យើងនៅក្នុងការកែលម្អឲ្យល្អប្រសើរឡើង។ ចូរបង្កើតអ្វីថ្មីសម្រាប់ខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ប្រភេទការងារដែលយើងកំពុងត្រូវការ:

រយៈពេល ប្រភេទការងារ ការងារលម្អិត
ឆ្នាំទី១ រោងចក្រ ផ្នែកអនាម័យ (នារី)
ផ្នែកសំណង់ ចាក់បេតុង
ផ្នែកវេចខ្ចប់អាហារ ខ្ចប់អាហារបញ្ចប់
ឆ្នាំទី៣ 1 កសិកម្ម ផ្នែកដាំបន្លែ
កសិដ្ឋាន
ផ្នែកសំណង់ និងឧស្សាហកម្ម
ផ្នែកកាត់ដេរ (នារី)
ជាងផ្សារ
អ្នកគ្រប់គ្រងអគ្គីសនី
ស្ថាបត្យកម្ម (អគារធំៗ, ផ្លូវថ្នល់)
ផ្នែកបង្កើតគ្រឿងសង្ហាររឹម
ឆ្នាំទី៣​​ - ​៥ ផ្នែកផលិតសាច់ និងសាច់ក្រក ផ្នែកហាន់សាច់
ផលិតសាច់ក្រក
ផ្នែកថែទាំមនុស្សចាស់ជរា សេវាកម្មថែទាំមនុស្សចាស់ជរា

ចំនួនទិន្នន័យកម្មសិក្សាការីដែលបានបញ្ចូនចេញតាមឆ្នាំនីមួយៗ

រយៈពេល

ប្រភេទការងារ

ការងារជាក់លាក់

កន្លែង

ភេទ

ប្រុស

ស្រី

២០១៣

 

១ ឆ្នាំ

ផ្នែកអនាម័យ

ផ្នែកអនាម័យ

ក្យូតុ

 

សរុប

២០១៤

 

១ ឆ្នាំ

ផ្នែកអនាម័យ

ផ្នែកអនាម័យ

ក្យូតុ

 

ផ្នែកដេរកៅអី

ផ្នែកដេរកៅអីពូករថយន្ត

ហ៊ិរ៉ូជីម៉ា

៣ ឆ្នាំ

ផ្នែកឧស្សាហកម្មវេចខ្ចប់

ផ្នែកឧស្សាហកម្មវេចខ្ចប់

ក្យូតុ

 

ផ្នែកផលិតគ្រឿងសង្ហារឹម

ផ្នែកផលិតគ្រឿងសង្ហារឹមដោយដៃ

ក្យូតុ

 

ផ្នែកសំណង់ និងឧស្សាហកម្ម

ម៉ាស៊ីប្រត្តិបត្តិការ

អូសាកា&ហ៊ិរ៉ូជីម៉ា

 

ផ្នែកពិដាន

អូកាយ៉ាម៉ា

 

ជាងពិដាន និងជ្រុីជញ្ជាំង

ហ៊ិរ៉ូជីម៉ា

 

ជាងផ្សារដែក

ហ៊ិយោហ្គូ &ហ៊ិរ៉ូជីម៉ា

ម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការ

ហ៊ិរ៉ូជីម៉ា

 

ផ្នែកចាក់បេតុង

អូកាយ៉ាម៉ា & Kyoto&អូសាកា

 

ការងារសំណង់ផ្ទេរសម្ពាធបេតុង

អូសាកា

 

សរុប

២០១៥

 

១ ឆ្នាំ

ផ្នែកអនាម័យ

ផ្នែកអនាម័យ

ក្យូតុ

 

ផលិតផលកៅអី

ផលិតកៅអីពូករថយន្ត

ហ៊ិរ៉ូជីម៉ា

 

សំណង់ និងឧស្សាហកម្ម

ការងារសំណង់ផ្ទេរសម្ពាធបេតុង

អូសាកា

 

៣ ឆ្នាំ

ផ្នែកចាក់បេតុង

ហ្វូកូអូកា& ហ៊ិរ៉ូជីម៉ា& ក្យូតុ&អូសាកា

 

ជាងផ្សារដែក

ហ៊ិយូហ្គោ

 

ផ្នែកម៉ាស៊ីនប្រត្តិបត្តិការ

អូសាកា&ហ៊ិរ៉ូជីម៉ា

 

ផ្នែកកែច្នៃគ្រឿងឈើ

ក្យូតុ

 

ផ្នែកបេតុង

ហ្វូកូអូកា& អូកាយ៉ាម៉ា& ហ៊ិរ៉ូជីម៉ា

 

ផ្នែកធារាសាស្ត្រ

ហ៊ិយូហ្គោ

 

ផ្នែកបិតការ៉ូ

អូកាយាម៉ា

 

ផ្នែកអគ្គិសនី

ផ្នែកតម្លើងភ្លើង និងអគ្គិសនី

ក្យូតុ

 

ផ្នែកផលិតផលចំណីអាហារ

ផ្នែកផលិតសាច់ ហេម, សាច់ក្រក់ និងសាច់ជ្រូក៣ជាន់

ក្យូតុ

 

អាហារ

ហ៊ិរ៉ូជីម៉ា& ក្យូតុ

ផ្នែកកសិកម្ម

ដាំដុះនៅលើវាលស្រែខ្ពស់ និង ដាំដុះបន្លែ

កាហ្គោជីម៉ា & អូសាកា

 

សរុប

២០១៦

 

១ ឆ្នាំ

ផ្នែកអនាម័យ

ផ្នែកអនាម័យ

ក្យូតុ

 

៣ ឆ្នាំ

ផ្នែកកសិកម្ម

ដាំដុះនៅលើវាលស្រែខ្ពស់ និង ដាំដុះបន្លៃ

កាហ្គោស៊ីម៉ា& អូសាកា

 

ការចិញ្ចឹមមាន់ និងប្រមូលពងមាន់

តូឈីហ្គី

 

សំណង់ និងឧស្សាហកម្ម

ផ្នែករៀបការ៉ូ

អូកាយ៉ាម៉ា

 

ផ្នែកផលិតគ្រឿងសង្ហារឹម

ក្យូតុ

 

សរុប

២០១៧

 

៥ ឆ្នាំ

ផ្នែកថែទាំចាស់ជរា

 

(កំពង់ដំណើរការ): ផ្ទះលេខ ២២២, ផ្លូវ២០០៦, សង្កាត់កាកាប, ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ

: (៨៥៥)២៣-៩៩៥-០៧២ (ភាសាជប៉ុន)

: (៨៥៥)២៣-៩៩៥-០៧៤ (ភាសាខ្មែរ)

: (៨៨៥)២៣-៨៩០-៤២៧ (ភាសាខ្មែរ)

: (៨៨៥)២៣-៨៩០-៣១៤ (ភាសាខ្មែរ)

: info@keikei-cambodia.com

: ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ : ៨:០០​ ព្រឹក - ៥:៣០ ល្ងាច